Οι μελέτες που πραγματοποιούνται στην εταιρία μας διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου κτιρίων
  • Στατικές μελέτες από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Μηχανολογικές μελέτες κτιρίων

Η ΔΟΜΥΛΚΑ Ο.Β.Ε.Ε., με πολυετή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών, δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων είτε σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας.

Η συνεχής επίβλεψη κρίσιμων κατασκευαστικών παραμέτρων σε όλα τα στάδια του έργου, και κυρίως στην κατασκευή του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, διασφαλίζει την χρήση άριστης ποιότητας δομικών υλικών (μπετόν, χάλυβας), και την πιστή εφαρμογή της στατικής μελέτης στην κατασκευή του κτιρίου με βάση τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό

Στόχος της Δομύλκα Ο.Β.Ε.Ε. είναι ο πρωτότυπος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ο οποίος εκτελείται από έμπειρους αρχιτέκτονες, με σκοπό την μοναδικότητα του σχεδιασμού σε κάθε έργο και τη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του χώρου. Η άριστη ποιότητα κατασκευής με χρήση ποιοτικών δομικών υλικών, η συνεχής επίβλεψη σε όλα τα στάδια της κατασκευής από πολιτικό μηχανικό και έμπειρο εργοδηγό, και φυσικά η εκτέλεση του έργου από άρτια καταρτισμένα και έμπειρα συνεργεία, αποτελούν εγγύηση τεχνικής και κατασκευαστικής αξιοπιστίας, αναδεικνύοντας κτίρια πρωτότυπης αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

Η υψηλή ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της εταιρείας μας στο χώρο των κατασκευών, καθώς και η χρησιμοποίηση άριστης ποιότητας δομικών υλικών, εξασφαλίζουν στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις και έργα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.

Η επιλογή των προμηθευτών της εταιρείας μας γίνεται με αυστηρά κριτήρια, με γνώμονα πάντοτε την υψηλή ποιότητα των δομικών υλικών και την ασφάλεια των κτιρίων. Για αυτό το λόγο η Δομύλκα Ο.Β.Ε.Ε. συνεργάζεται όλα αυτά τα χρόνια με αναγνωρισμένους προμηθευτές στο χώρο των κατασκευών, εξασφαλίζοντας την αρτιότητα και αξιοπιστία των έργων της.

Η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων, όπως και η επιλογή των υλικών και του εξοπλισμού για την διακόσμηση τους, γίνεται σε συνεργασία των επιβλεπόντων μηχανικών και του εκάστοτε αγοραστή, με βάση την προσωπική αισθητική του αγοραστή και με σκοπό την απόλυτη εργονομία και λειτουργικότητα των κατοικιών.

Η ΔΟΜΥΛΚΑ Ο.Β.Ε.Ε. παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου, ακόμα και μετά την αποπεράτωση του έργου, σε συνεργασία με πολιτικό μηχανικό της εταιρείας και έμπειρα συνεργεία.